DETERMINACIÓN TÉCNICA
STAPHYLOCOCCUS COAGULASA + NMP Automatizado
STAPYILOCOCCUS COAGULASA + Cultivo en placa
E.COLI BETA GLUCURONIDASA  + NMP Automatizado
E.COLI BETA GLUCURONIDASA + Cultivo en placa