ASSESSORIA I CONSULTORIA EN SISTEMES DE GESTIÓ
Programes de Prerequisits
Pla de formació
Pla de neteja i desinfecció d’equips, instal·lacions i transport
Pla de control de plagues
Pla de control de proveïdors
Pla de manteniment d’equips i instal·lacions
Pla d’identificació i eliminació de residus
Pla de control de l’aigua
Pla de traçabilitat
Pla de control de contaminació creuada
Pla de control d’homogeneïtat
Bones pràctiques de fabricació / manipulació
Disseny i implantació del Sistema APPCC
Estudi de peligos químics, microbiològics i físics
UNE-EN ISO 22000
Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització en la cadena alimentària
FSSC 22000 (Food Safety System Certificate)
GLOBALGAP (Bones Pràctiques en el sector Primari)
UNE-EN ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat
UNE-EN ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental
GMP +
Norma QS
A PLUS Pellets de fusta per a ús no industrial
Assessoria en normativa i legislació
Eines per a la qualitat i millora contínua

 

AUDITORIES
Auditoria de Sistemes de Gestió
Sistemes APPCC (Validació i / o verificació)
UNE-EN ISO 22000
FSSC 22000 (Food Safety System Certificate)
GLOBALGAP (Bones Pràctiques en el sector Primari)
UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 14001
GMP +
A PLUS
Auditoria higienicosanitària
Verificacions checklist
Auditoria a proveïdors
Auditoria de traçabilitat
Auditoria de conformitat amb els requisits legals i reglamentaris

 

CERTIFICATS
Certificats de qualitat i millora contínua
Certificats d’exportació a països tercers
Certificats de fertilitzants ecològics