DETERMINACIÒ TÈCNICA
AEROBIS MESÒFILS Cultiu  en placa
AEROBIS MESÒFILS NMP Automatitzat
BACTERIES ÀCID-LÀCTIQUES NMP Automatitzat
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORS Cultiu en placa
COLIFORMS FECALS NMP
COLIFORMS TOTALS NMP Automatitzat
COLIFORMS TOTALS NMP
E.COLI BETA GLUCURONIDASSA + NMP Automatitzat
E.COLI BETA GUCURONIDASSA + Cultiu en placa
E.COLI O-157 Inmunofluorescència Automatitzada (ELFA)
ENTEROBACTERIES NMP Automatitzat
ENTEROBACTERIES Cultiu en placa
HALUS D’INHIBICIÓ Halus d’inhibició
FONGS I LLEVATS NMP Automatitzat
FONGS I LLEVATS Cultiu en placa
FONGS Cultiu en placa
LACTOBACILLUS Cultiu en placa
LLEVATS Cultiu en placa
LISTERIA MONOCYTOGENES Inmunofluorescència Automatitzada (ELFA)
LISTERIA MONOCYTOGENES Cultiu en placa
LISTERIA spp Cultiu en placa
PSEUDOMONA spp Cultiu en placa
SALMONELLA spp Cultiu en placa ISO6579:2002
SALMONELLA spp Cultiu en placa
SALMONELLA spp Inmunofluorescència Automatitzada (ELFA)
SHIGELLA SONNEI Cultiu en placa
STAPHYLOCOCCUS AUREUS Cultivo en placa
STAPHYLOCOCCUS COAGULASSA  + Cultiu en placa
STAPHYLOCOCCUS COAGULASSA + NMP Automatitzat
TOXINA BOTULÍNICA Immunoassaig en  en ratolí