CCNIR. Centre de Calibratge NIR

CONVET S.L. ha col·laborat en la creació i desenvolupament de CCN – CENTRE DE CALIBRATGE NIR, per satisfer les necessitats dels nostres clients.

Iniciativa que pretén donar solucions independents i personalitzades a les necessitats dels diferents sectors vinculats a l’alimentació animal i la salut pública i cobrir la demanda cada vegada més vertiginosa de conèixer in situ i de forma immediata els resultats analítics sol·licitats pels departaments de qualitat.

DETERMINACIÓ TÈCNICA
PROTEINA CRUA NIR
FIBRA CRUA NIR
FIBRA ACID DETERGENT NIR
FIBRA NEUTRO DETERGENT NIR
GREIX CRU NIR
CENDRES TOTALES NIR
pH NIR
MIDÓ (polarimetria) NIR
HUMITAT 103ºC NIR
ACTIVITAT UREÁSICA NIR

INSTAL·LACIÓ I VERIFICACIÓ DE CALIBRATGES 

Abans d’instal·lar els calibratges, el client ha de proporcionar a CONVET, S.L. entre 5 – 10 mostres PRÒPIES (s’aconsellen 10) de cada un dels productes adquirits, per procedir a la seva anàlisi via humida, i així evitar dispersions en els resultats a causa de l’especificitat de les mostres. A continuació es procedirà a la instal·lació i verificació dels calibratges en el nou NIR.

PROTEINA FIBRA GREIX CENDRA HUMITAT MIDÓ FND FAD pH
 ALFALS PELLET          
 CENTENO            
 EXTRUCER    
 PÉSOLS            
 FNA. DE GALETA            
 FNA. DE  COLZA            
 FNA. DE PEIX        
 LACTIS        
 LLET DESCREMADA        
 LLET SENCERA        
 MANDIOCA      
 SORGO    
 SOYGRASS            
 ENSITJAT                
 ARRÒS      
 SÈRUMS        
 ORDI            
 FNA. DE GIRASOL          
 BLAT            
 SOJA           
 BLAT (BLANDO/DURO)            
 PINSO (AVES/PORCINO/BOVINO)            

DESENVOLUPAMENT DE CALIBRATGES

DS2500 amb un rang des de 850nm a 2500nm.

1. PRODUCTES SÒLIDS
El desenvolupament d’un calibratge depèn dels paràmetres a calibrar (proteïna, fibra …) .Una vegada definits, necessitarem de 60-70 mostres analitzades per via humida. Una vegada disposem dels valors analítics, obtindrem les equacions de cadascun dels paràmetres sol·licitats.
2. PRODUCTES LÍQUIDS.
A Consultar

MANTENIMENT CALIBRATGE ANUAL

DS2500 amb un rang des de 850nm a 2500nm.

OBSERVACIONS:

Els calibratges necessiten un manteniment. La periodicitat del manteniment serà com a mínim anual encara que si, enalgún moment, s’observa certa dispersió en els rangs analítics (SEP alt, valors de GH alts, etc …) serà necesarioproceder a un ajust del calibratge.

Els serveis que s’ofereixen dins el manteniment són:

● Tractament dels espectres generats.
● Tractament dels espectres “outliers”.
● Configuració del calibratge ..
● Manteniment remot de l’estat de l’analitzador (requereix llicència programari RINA).
● Enviament de patrons de verificació (cada 4 mesos) i ajust d’equacions.