DETERMINACIÓ TÈCNICA
PROTEÏNA BRUTA. (N x 6,25) Mètode Kjeldahl
RELACIÓ HUMITAT / PROTEÏNA Càlcul
NITÒGEN TOTAL Mètode Kjeldahl
FIBRA BRUTA Mètode Weende
FIBRA ÀCID DETERGENTE Extracció – Gravimétric
FIBRA NEUTRE DETERGENTE Extracció – Graviètric
GREIX BRUT Mètode Soxhlet
GREIX BRUTA (Hidròlisi àcida) Hidrólisi – Mètode Soxhlet
ACIDESA DEL GREIX (En Ac.Oleic) Volumetria
ÍNDEX DE PERÓXIDS Volumetria
CENDRES TOTALS (550 ºC) Calcinació
CENDRES INSOLUBLES EN HCl Calcinació
ACTIVIDAD UREÀSICA (Increment pH) pH metre
pH pH metre
MIDÓ (Polarimetria) Polarimetria
UREA QUANTITATIVA Espectrofotometria
PES ESPECÍFIC Gravimetria
SUCRES TOTALES HPLC-I Refracció
PROTEÏNA BRUTA. (N*5,70) Mètode Kjeldahl
CENDRES TOTALS (850 ºC) Calcinació
PROTEÏNA BRUTA (N*6,38) Mètode Kjeldahl
CASEÏNA HPLC-DAD
HUMITAT EN ESTUFA (105 ºC) Desecació
HUMITAT (Dues Fases) Desecació
EXTRACTE SEC MAGRE – Llets Desecació – Arena
CLORURS TOTALS Precipitació amb AgNO3
HUMITAT I MATÈRIES VOLÀTILS Desecació
IMPURESES DEL GREIX Gravimetria
Pto. DE FUSIÓ Fisher-Johns
ÍNDEX DE SAPONIFICACIÓ Volumetria
INDEX DE IODE Espectrofotometria
FIBRA ALIMENTÀRIA Enzimàtic
GRANS MALALTS Microscopia
SÓLIDS SOLUBLES Gravimetría
OLEïNES CG-FID
FITASSES Enzimàtic
GREIX (Röse-Gottlieb) p/p Mètode Röse-Gottlieb
AMONÍAC (NH3) EspectrofotometrIa
DURABILITAT GRANUL Gravimetria
PROTEïNA DIGESTIBLE Enzimàtic
NITRÒGEN ORGÀNICO Mètode Kjeldahl
TEOBROMINA Mètode Kjeldahl
GRAUS BRIX Refractòmetre
HUMITAT EN ESTUFA (105ºC) Gravimetria
DIÁMETRE Pie de rei
LONGITUT Pie de Rei
PODER CALORÍFICO Bomba Calorimètrica
ESSÈNCIA VOLÀTIL DE MOSTAZA CG-FID
ALCALINITAT (NaOH) Volumetria
ÍNDEX DE SOLUBILITAT Gravimetria
E-561 ICP-OES
GOSSIPOL HPLC-DAD
NITROGEN AMONIACAL Mètode Kjeldahl
PROTEÏNA LLIGADA  FAD Enzimàtic
PROTEÏNA LLIGADA  FND Enzimàtic
SULFATS Espectrofotometria
TETRAHIDROTIOFENO CG-MS
PES SEC Gravimetria
PES BRUT Gravimetria
PES NET Gravimetia
ACTIVIDAD AIGUA (25º C) Hidròmetre Electrònic
% OCUPACIO PRODUCTE Gravimetria
QUALITAT LLET EN POLS (SÈRUM) Enzimàtic
ANTIBIÓTICS: Screening ELISA
VALOR ENERÈTIC Bibliogràfic- Càlcul
ACIDESA LLET Mètode Dornic
CAFEÏNA HPLC-DAD
LIGNINA Extracció – Gravimètric
TEOFILINA HPLC-DAD
GLUCOSINOLATS HPLC-DAD
ÀCID CIANHIDRIC HPLC-DAD
GALATO DE PROPILO HPLC-DAD
BHA HPLC-DAD
BHT HPLC-DAD
METÀ CG-MS
BENZÈ CG-MS
MONÒXID DE CARBONI CG-MS
CLOR TOTAL Espectrofotometria
NITRITS Espectrofotometria
NITRATS Espectrofotometria
ESCOPOLAMINA HPLC-MS/MS
ATROPINA HPLC-MS/MS
OLIS  ESSENCIALS Gravimetia
RESINA (Alfa-pirè) CG-MS
NARASINA HPLC-DAD
NICARBACIN HPLC-DAD
SULFAT AMÒNIC HPLC-DAD
ALCOHOLS SUPERIORS HPLC-DAD
ÉSTERES (ACETAT D’ ETILO) HPLC-DAD
FURFURAL HPLC-DAD
ÀCIDS ERITÓRBICO HPLC-DAD
CALIBRE Pie de rey
% DEFECTES Microscopia
TANINS Espectrofotometria
NITROSAMINES HPLC-MS/MS
GELATINITZACIÓ DEL MIDÓ Enzimàtic
CONDUCTIVITAT(10%) Conductimetria
CAROTENOIDES TOTALS Amperomètric
PODER TAMPÓ pH metre
ACIDESA DEL PRODUCTE (En Ac.Oleic) Volumetria
UNIDATATS FORRATGERES LLET Bibliogràfic- Càlcul
ENERGIA NETA DE LACTACIÓ Bibliogràfic- Càlcul
UNITATS FORRATGERES CARN Bibliogràfic- Càlcul
ÀCID ÚRIC HPLC-DAD
METIL PIRIMIFOS CG-MS
CLORHIDRAT DE ROBENIDINA HPLC-DAD
HIDRATS DE CARBONI Càlcul
MATERIA ORGÀNICA Desecació / Calcinació
GRAU ALCOHÓLIC Destilació
COMPOSTOS POLARS Cromatografia Columna
FENITROTION CG-MS
CLORUR DE COLINA CZE
NOMBRE  DE TRACERS Microtracers
NITRÒGEN NÍTRIC Mètode Kjeldahl
ESTUDI MICROGRÀFIC Microscopia
PROTEÏNA SOLUBLE EN KOH Mètode Kjeldahl
ACTIVIDAT INHIBIDORA DE LA TRIPSINA pH metre
LASALOCID DE SODI HPLC-MS/MS
SEMDURAMICINA AMONI ALFA HPLC-MS/MS
MADURAMICINA AMONI ALFA HPLC-DAD
DECOQUINAT HPLC-DAD
BROMHIDRAT HALOFUGINONA HPLC-DAD
DICLARZURILO HPLC-DAD
AMONI (NH4) Espectrofotometria
STEVIOSIDE HPLC-DAD
REBAUDIOSIDE A HPLC-DAD
REBAUDIOSIDE C HPLC-DAD
ALCALOIDES Volumetria
MAT. INSAPONIBICABLE CG-MS
EXTRACTES HÚMICS TOTALS CG-MS
ÀCIDS FÚLVICS CG-MS
ÀCIDS HÚMICS CG-MS
CARBONI ORGÁNIC TOTAL TOC
ESCATOL HPLC-DAD
INOSITOL HPLC-DAD
MENADIONA HPLC-DAD
INDOL HPLC-DAD
PIGMENTS CAROTENOIDES TOTALS NATURALS HPLC-DAD
CANTAXANTINA HPLC-DAD
FINOS (< 3,15 MMM) Tamizat
ÍNDEX D’ INFLAMACIÓ ASTM D56-2002
ÍNDICX DE REFRACCCIÓ Refractòmetre
SAPONINES INEN 1 672
UFV Càlcul
PDIE Càlcul
PDIN Càlcul
PDIA Càlcul
MELAMINA HPLC-DAD
PUNT DE IGNICIÓ TG
FURALTADONA HPLC-DAD
FURAZOLIDONA HPLC-DAD
NITROFURAZONA HPLC-DAD
COMPOSTOS POLARS Ordre 26-189
DEXPANTENOL HPLC-DAD
XANTOFILES HPLC-DAD
BETA CAROTENS HPLC-DAD
DURESA GRANUL Duròmetre
ÍNDICE DE SOLUBILIDAD Espectrofotometria
INDEXDE ANISIDINA Volumetria
PODER D’ABSORCIÓ Gravimetria
GLICEROL HPLC-DAD
HEXACLOROBENCÈ HPLC-DAD

ALVEOGRAMA DE CHOPIN

DETERMINACIÓ TÈCNICA
28 MINUTS Alveograma de Chopin
REPÒS Alveograma de Chopin
DEG. % Alveograma de Chopin
EXTENSIBILITAT – L Alveograma de Chopin
FORÇA DE LA FARINA – W Alveograma de Chopin
TENACITAT – P Alveograma de Chopin

EXAMEN MICROGRÀFIC

DETERMINACIÓ TÈCNICA
SEGÓ  DE BLAT Microscoiía
CIVADA Microscopia
BLAT DE MORO Microscopia
SOIA Microscopia
FARINA DE SANG Microscopia
CORNEZUELO DEL CENTÈ Microscopia
ALFALS Microscopía
GARROFA Microscopia
MINERALS Microscopia
GIRASSOL Microscopia
BLAT Microscopia
COLZA Microscopia
FNA. PEIX Microscopia
POLPA DE REMOLATXA Microscopia
CASCARILLA DE SOIA Microscopia

GRANULOMETRIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
SUPERIOR A 1.600 MICRES Tamizat
ENTRE 800 – 1.600 MICRES Tamizat
ENTRE 700 – 1000 MICRES Tamizat
ENTRE 500 – 800 MICRES Tamizat
ENTRE 200 – 500 MICRES Tamizat
ENTRE 100 – 200 MICRES Tamizat
ENTRE 63 – 100 MICRES Tamizat
INFERIOR A 63 MICRES Tamizat