DETERMINACIÓ TÈCNICA
HISTAMINA HPLC/FLD
CADAVERINA HPLC/FLD
PUTRESCEINA HPLC/FLD
TIRAMINA HPLC/FLD