DETERMINACIÓ TÈCNICA
C(4:0)   Ac. BUTÍRIC CG-FID
C(6:0)   Ac. CAPROIC CG-FID
C(8:0)   Ac. CAPRÍLIC CG-FID
C(10:0)  Ac. CÀPRIC CG-FID
C(10:1)   Ac. CAPROLEIC CG-FID
C(12:0)  Ac. LÀURIC CG-FID
C(12:1)   Ac. LAUROLEIC CG-FID
C(14:0)  Ac. MIRÍSTIC CG-FID
C(14:1)   Ac. MIRISTOLEIC CG-FID
C(15:0)   Ac. PENTADECANOIC CG-FID
C(16:0)   Ac. PALMÍTIC CG-FID
C(16:1)   Ac. PALMITOLEIC CG-FID
C(17:0)   Ac. MARGÀRICO CG-FID
C(16:2)   Ac. HEXADECADIENOIC CG-FID
C(18:0)   Ac. ESTEÀRIC CG-FID
C(18:1T)  Ac. ELAÍDIC CG-FID
C(18:1)   Ac. OLEIC CG-FID
C(18:1 trans)   ISÒMERS CG-FID
C(18:2)   Ac. LINOLEIC CG-FID
C(18:2 trans)   ISÒMERS CG-FID
C(20:0)   Ac. ARAQUÍDIC CG-FID
C(18:3)   Ac. LINOLÉNICO CG-FID
C(18:3 trans)   ISÒMERS CG-FID
C(20:1)   Ac. GADOLEIC CG-FID
C(18:4)   Ac. ESTEARIDÓNIC CG-FID
C(20:2)   Ac. EICOSADIENOIC CG-FID
C(22:0)   Ac. BEHÈNIC CG-FID
C(22:1)   Ac. ERÚCIC CG-FID
C(20:4)   Ac. ARAQUIDÒNIC CG-FID
C(20:5)   Ac. EICOSAPENTAENOIC CG-FID
C(24:0)   Ac. LIGNOCERIC CG-FID
C(20:6)   Ac. EICOSAHEXAENOIC CG-FID
C(22:5)   Ac. DOCOSAPENTAENOIC CG-FID
C(22:6)   Ac. DOCOSAHEXAENOIC CG-FID
Ac. EICOSADIENOIC CG-FID
ALTRES CG-FID
SATURATS CG-FID
MONOINSATURATS CG-FID
POLIINSATURATS CG-FID
Ac. TRIDECANOIC CG-FID
Ac. ISOPALMÍTIC CG-FID
Ac. MARGAROLEIC CG-FID
Ac. TRIDECANOIC CG-FID
Ac. EICOSATRIENOIC CG-FID
Ac. ANTEISOHEPTADECANOIC CG-FID
Ac. OCTADECATETRAENOIC CG-FID
GREIX TRANS CG-FID
EICOSOPENTANOIC (EPA) CG-FID