CATÀLEG D’ANALÍTIQUES
PANELLS DE DIAGNÒSTIC

CATÀLEG D’ANALÍTIQUES

MICROBIOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
ARCANOBACTERIUM PYOGENES Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ESTUDI PARASITARI Flotació/Rte.MCMASTER
HISTOPATOLOGIA Histopatologia
HISTOPHILUS SOMNI Cultiu en placa
MANNHEIMIA HAEMOLYTICA Cultiu en placa
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
NECROPSIA Macroscopia
PARÀSITS HEMÀTICS Microscopia óptica de camp clar
PASTEURELLA MULTOCIDA Cultiu en placa
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
SMONELLA spp-Serotipat Antisèrums
STAPHYLOCOCCUS spp Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp (agalactiae, dysgalactiae, uberis) Cultiu en placa

INMUNOLOGIA

   DETERMINACIÓ TÈCNICA
BLV – LEUCOSIS ENZOOTICA ELISA
BVD Ag– DIARREA VÍRICA BOVINA Ag ELISA
BVD – DIARREA VÍRICA BOVINA ELISA
BVD p80– DIARREA VÍRICA BOVINA proteïna  p80 ELISA
CHLAMYDIA Fijación del complemento
FEBRE Q ELISA
IBR -RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA ELISA
IBR gE– RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA gE ELISA
MYCOPLASMA BOVIS ELISA
NEOSPORA CANINUM ELISA
PARATUBERCULOSIS ELISA
PI-3 – PARAINFLUENZA 3 ELISA
RSV – VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL ELISA
VIRUS SCHMALLENBERG ELISA
ROTAVIRUS Inmunocromatografia
CORONAVIRUS Inmunocromatografia
E.COLI K99 (F5) Inmunocromatografia
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Inmunocromatografia

BIOLOGIA MOLECULAR

   DETERMINACIÓ TÈCNICA
BVD-DIARREA VÍRICA BOVINA PCR
CHLAMYDOPHILA ABORTUS PCR
HISTOPHILUS SOMNI PCR
IBR -RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA PCR
LEUCOSIS ENZOOTICA PCR
MANNHEIMIA HAEMOLYTICA PCR
MYCOPLASMA BOVIS PCR
LEPTOSPIRA spp PCR
PI-3 – PARAINFLUENZA 3 PCR
RSV – VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL PCR

HEMATOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
HEMOGRAMA (S.EDTA)
HEMATOCRIT CE/FM
HEMOGLOBINA CE/FM
HEMATIES CE/FM
ÍNDEXS ERITROCITARIS: VCM, HCM, CHCM CE/FM
PLAQUETES CE/FM
RECMPTE LEUCÒCITS CE/FM
FÓRMULA LEUCOCITARIA: LEUCÒCITS, EOSINÒFILS, BASÒFILS, LINFÒCITS, MONÒCITS, CAYADOS, SEGMENTATS CE/FM
BIOQUÍMICA (sèrum)
ÀCIDO ÚRIC ESP UV/VIS
ALBÚMINA ESP UV/VIS
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) ESP UV/VIS
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) ESP UV/VIS
BILIRRUBINA DIRECTA ESP UV/VIS
BILIRRUBINA TOTAL ESP UV/VIS
BUN-NITRÓOGENO UREIC
CALCI TOTAL ESP UV/VIS
CLOR PID
COLESTEROL ESP UV/VIS
CREATININA ESP UV/VIS
FOSFATASA ALCALINA ESP UV/VIS
FÒSFOR ESP UV/VIS
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) ESP UV/VIS
GLUCOSA ESP UV/VIS
FERRO ESP UV/VIS
LDH (Lactato deshidrogenasa) ESP UV/VIS
MAGNESI ESP UV/VIS
POTASI PID
PROTEÏNAS TOTALES ESP UV/VIS
RATI ALBÚMINA/GLOBULINA
SODI PID
TRIGLICÈRIDS ESP UV/VIS
UREA ESP UV/VIS
TOXICOLOGÍA (suero)
ARSÈNIC ICP-OES
CADMI ICP-OES
COBALT ICP-OES
COURE ICP-OES
ESTANY ICP-OES
LINDÀ ICP-OES
MANGANES ICP-OES
MERCURI ICP-OES
PLOM ICP-OES
SELENI ICP-OES
ZINC ICP-OES
HORMONAS I IMMUNOENSAYOS (sèrum)
CORTISOL HPLC-DAD
PROGESTERONA ELFA
PROLACTINA HPLC-DAD
TESTOSTERONA ELFA
CATÀLEG D’ANALÍTIQUES
PANELLS DE DIAGNÓSTIC

PANELLS DE DIAGNÒSTIC

PANELL ENTÈRIC

PRESA DE MOSTRES

PANELL ENTÈRIC TÈCNICA
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
ALTRES ENTEROBACTERIES d’interès aïllades a l’estudi Cultiu en placa
ROTAVIRUS Inmunocromatografia
CORONAVIRUS Inmunocromatografia
E.COLI K99(F5) Inmunocromatografia
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Inmunocromatografia
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
HISTOPATOLOGIA
Histopatologia
ESCHERICHIA COLI – Factors de Virulència
Factores , F5, F17, LT, STa, STb, eae, PCR
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogènic (Tipus B o C) PCR
E.PARASITARIO Flotació/Rct.McMaster
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa

PANELL RESPIRATORI

PRESA DE MOSTRES

PANELL RESPIRATORI TÈCNICA
BORDETELLA BRONCHISEPTICA Cultiu en placa
HISTOPHILUS SOMNI Cultiu en placa/PCR
MANNHEIMIA HAEMOLYTICA Cultiu en placa
ALTRES PATÒGENS d’interés allats a l’estudio Cultiu en placa
PASTEURELLA MULTOCIDA Cultiu en placa
ARCANOBACTERIUM PYOGENES Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp (Agalactiae, Disgalactiae) Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
PI3- PARAINFLUENZA 3 RT-PCR
BRSV – VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL PCR
IBR -RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA PCR / Secuenciació
BVDV – DIARREA VíRICA BOVINA PCR / Secuenciació
MYCOPLASMA BOVIS PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa

PANELL REPRODUCTIU

PRESA DE MOSTRES

PANELL AVORTS / INFERTILITAT TÈCNICA
LISTERIA spp ELFA
SALMONELLA ISO 6579-1-2017 / ELFA
ALTRES ENTEROBACTERIES d’interès aïllades en l’estudio Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
HISTOPATOLOGIA
Histopatologia
LEPTOSPIRA MAT / PCR
CHLAMYDOPHILA ABORTUS PCR
FIEBRE Q ELISA
E.PARASITARI Flotació/Rct. McMaster
NEOSPORA CANINUM ELISA
BVD – DIARREA VÍRICA BOVINA PCR
IBR -RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL MAMITIS TÈCNICA
STAPHILOCOCCUS AUREUS Cultiu en placa
STAPHILOCOCCUS COAGULASA NEGATIVO (SCN) Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS UBERIS Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS Spp Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ALTRES BACTERIES d’interès aïllades en l’estudio Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MYCOPLASMA BOVIS PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL COINFECCIONS SEROLÒGIQUES TÈCNICA
CHLAMYDIA Fixació del complement
FIEBRE Q ELISA
BVDV – DIARREA VIRICA BOVINA ELISA
IBR -RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA ELISA
NEOSPORA CANINUM ELISA

PANEL SINTOMATOLOGIA OCULAR – NERVIOSA – ARTICULAR

PRESA DE MOSTRES

PANELL OCULAR TÈCNICA
STREPTOCOCCUS Spp Cultiu en placa
MORAXELLA Cultiu en placa
ALTRES BACTERIES d’interès aïllades en l’estudi Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MYCOPLASMA BOVIS PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL NERVIOS TÈCNICA
LISTERIA spp ELFA
ALTRES BACTERIES d’interès aïllades en l’estudi Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL ARTICULAR TÈCNICA
ERISIPELOTRIX RHUSIOPATIAE Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp Cultiu en placa
ALTRES BACTERIES d’interès aïllades en l’estudio Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa

POT INTERESSAR

Micotoxines

Aigües

Nutricional Pinsos i Matèries primeres

Categorització Antibiótics

APPCC / Certificat Exportacions / Implantació de Normes