CATÀLEG D’ANALÍTIQUES
PLANS DE CONTROL

CATÀLEG D’ANALÍTIQUES

MICROBIOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM Cultiu en placa
CAMPYLOBACTER spp Cultiu en placa
CLAMYDIA Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM  PERFRINGENS Cultiu en placa
ENTEROBACTERIAS TOTALES Cultiu en placa
ENTEROCOCCUS spp Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI  BETA HEMOLÍTICO Cultiu en placa
ESTUDIO PARASITARIO Flotació/ Rcto.McMaster
HISTOPATOLOGIA Histopatologia
LISTERIA MONOCYTOGENES ELFA
NECROPSIA Macroscopia
ORNITOBACTERIUM RHINOTRACHEALE Cultiu en placa
PASTEURELLA spp Cultiu en placa
PNEUMONIA FÚNGICA Cultiu en placa
PSEUDOMONA SPP Cultiu en placa
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
SALMONELLA spp -Serotipat Antisèrum
STAPHYLOCOCCUS spp Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp Cultiu en placa
ANTIOBIOGRAMA Kirby-Bauer
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa

IMMUNOLOGIA

   DETERMINACIÓ TÈCNICA
BRONQUITIS INFECCIOSA ELISA
ENFERMETAT DE GUMBORO ELISA
INFLUENZA AVIAR ELISA
LARINGOTRAQUEITIS  INFECCIOSA ELISA
REOVIRUS ELISA
S. ENTERITIDIS/TYPHIMURIUM ELISA
SÍNDROME CAIGUDA POSTA ELISA
WEST NILE ELISA

BIOLOGIA MOLECULAR

   DETERMINACIÓ TÈCNICA
BRONQUITIS INFECCIOSA RT PCR
ENFERMETAT DE GUMBORO RT PCR
ENFERMETAT DE NEWCASTLE RT PCR
LARINGOTRAQUEITIS PCR
MYCOPLASMA SYNOVIAE PCR
REOVIRUS RT PCR
SÍNDROME CAIGUDA POSTA PCR

HEMATOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
HEMOGRAMA (S.EDTA)
HEMATOCRIT Manual
HEMOGLOBINA Manual
HEMATIES Manual
VOL. CORPUSCULAR MIG Manual
HB. COSPUSCULAR MITJA Manual
CON. HB. CORPUSCULAR MITJA Manual
PLAQUETES Manual
LEUCÒCITS Manual
EOSINÒFILS Manual
BASÒFILS Manual
LINFÒCITS Manual
MONÒCITS Manual
HETERÒFILS TOTALS Manual
HETERÒFILS Manual
CAYADOS Manual
BIOQUÍMICA (sèrum)
ÀCIDO ÚRIC ESP UV/VIS
ALBÚMINA ESP UV/VIS
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) ESP UV/VIS
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) ESP UV/VIS
BILIRRUBINA DIRECTA ESP UV/VIS
BILIRRUBINA TOTAL ESP UV/VIS
BUN-NITROGEN UREIC
CALCI TOTAL ESP UV/VIS
CLOR PID
COLESTEROL ESP UV/VIS
CREATININA ESP UV/VIS
FOSFATASA ALCALINA ESP UV/VIS
FÒSFOR ESP UV/VIS
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) ESP UV/VIS
GLUCOSA ESP UV/VIS
FERRO ESP UV/VIS
LDH ESP UV/VIS
MAGNESI ESP UV/VIS
POTASI PID
PROTEÏNAS TOTALS ESP UV/VIS
RATI ALBÚMINA/GLOBULINA
SODI PID
TRIGLICÈRIDS ESP UV/VIS
UREA ESP UV/VIS
TOXICOLOGÍA (suero)
ARSÈNIC ICP-OES
CADMI ICP-OES
COBALT ICP-OES
COURE ICP-OES
ESTANY ICP-OES
LINDÀ ICP-OES
MANGANES ICP-OES
MERCURI ICP-OES
PLOM ICP-OES
SELENI ICP-OES
ZINC ICP-OES

CATÀLEG D’ANALÍTIQUES
PLANS DE CONTROL

PLANS DE CONTROL

PLA NACIONAL CONTROL SALMONELLA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
SALMONELLA spp – Serotipat Antisèrums
SALMONELLA ENTERITIDIS – Diferenciació soca vacunal/soca camp PCR

PLA DE CONTROL CAMPYLOBACTER EN CANALS DE POLLASTRES D’ENGREIX         

DETERMINACIÓ TÈCNICA
CAMPYLOBACTER spp -Recompte Cultiu en placa
CAMPYLOBACTER spp ELFA
CAMPYLOBACTER jejuni PCR
CAMPYLOBACTER coli PCR

POT INTERESSAR

Micotoxines

Aigües

NIR Pinsos i Matèries primeres

Nutricional Pinsos i Matèries primeres

APPCC / Certificat Exportacions / Implantació de Normes