Porcí
Boví
Aviar

@

Altres

Des de fa 30 anys CONVET S.L. ofereix els seus serveis als veterinaris clínics per col·laborar en el diagnòstic de les patologies animals, posant a la seva disposició el nostre equip humà especialitzat juntament amb les tecnologies d’avantguarda, que permeten obtenir resultats ràpids i fiables.

L’estudi del cas clínic comença per una anamnesi de l’explotació, per estructurar l’historial clínic. No hem d’oblidar que aquest historial es converteix en una eina que pot proporcionar-nos una informació rellevant per al diagnòstic final de la patologia a estudi.

Els departaments d’Immunologia, Microbiologia, Parasitologia, Virologia, Biologia Molecular i Hematologia proposen una àmplia gamma de determinacions analítiques per dur a terme els diferents perfils diagnòstics, mitjançant la monitoritzacions poblacionals i individuals. Treballem per a la detecció de patologies vinculades a les explotacions ramaderes i control dels animals destinats a exportació.

El nostre objectiu primordial és la detecció i prevenció, per això treballem juntament amb les empreses del sector en exhaustius plans de bioseguretat que garanteixin el correcte estat higienicosanitari de les nostres empreses agrícola-ramaderes.