DETERMINACIÓ TÈCNICA
RECOMPTE DE COLONIES A 37ºC Cultiu en placa
RECOMPTE DE COLONIES  A 22ºC Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (incloses les espores) Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM SULFITO-REDUCTOR Cultiu en placa
BACTÈRIES COLIFORMES Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ENTEROCOCOS Cultiu en placa
PSEUDOMONA AERUGINOSA Cultiu en placa
FONGS I LLEVATS Cultiu en placa
LEGIONELLA spp Cultiu en placa
LEGIONELLA PNEUMOPHILA PCR
LEGIONELLA PNEUMOPHILA qRT PCR
SALMONELLA spp Cultiu en placa