DETERMINACIÓ TÈCNICA
SORBITOL HPLC-I Refracció
MANITOL HPLC-I Refracció
MALTITOL HPLC-I Refracció
GLICEROL HPLC-I Refracció
XILITOL HPLC-I Refracció
LACTITOL HPLC-I Refracció