DETERMINACIÓ TÈCNICA
PROTEÏNA Mètode Kjeldahl
RELACIÒ HUMITAT / PROTEÏNA Càlcul
NITRÒGEN TOTAL Mètode Kjeldahl
FIBRA ALIMENTÀRIA Extracciò – Gravimètrica
GREIXOS Hidròlisis – Mètode Soxhlet
ACIDESA Volumetria
ÌNDEX DE PERÒXIDS Volumetria
CENDRES Calcinaciò
MATERIA MINERAL Calcinaciò
pH pH metre
MIDÓ Polarimetria
PES ESPECÍFIC Gravimetria
SUCRES HPLC-I Refracciò
CASEÏNA HPLC-DAD
HUMITAT Desecació
MATÈRIA SECA
EXTRACTE SEC MAGRE Desecació – Sorra
CLORURS TOTALS Precipitaciò amb AgNO3
IMPURESES DEL GREIX Gravimetria
FIBRA ALIMENTARIA  SOLUBLE Enzimàtic
GRANS MALALTS Microscopia
SOLIDS SOLUBLES Gravimetria
OLEÏNES CG-FID
FITASSES Enzimàtic
AMONÍAC Espectrofotometria
NITROGEN ORGÀNIC Mètode Kjeldahl
TEOBROMINA Mètode Kjeldahl
GRAUS BRIX Refractòmetre
DIAMETRE Peu de rei
LONGITUT Peu de Rei
PODER CALORÍFIC Bomba Calorimètrica
ALCALINITAT (NaOH) Volumetria
SULFATO Espectrofotometria
PES ESCURRIT Gravimetria
PES BRUT Gravimetria
PES NET Gravimetría
ACTIVITAT AIGUA (25º C) Higrometre Electrònic
% OCUPACIÓ PRODUCTE Gravimetria
QUALITAT  LLET EN POLS (% SERUM) Enzimàtic
VALOR ENERGÈTIC Bibliogràfic- Càlcul
ACIDESA DE LA LET Mètode Dornic
CAFEÍNA HPLC-DAD
LIGNINA Extracció – Gravimètrica
TEOFILINA HPLC-DAD
GLUCOSINOLATS HPLC-DAD
ÀCID CIANHIDRIC HPLC-DAD
GALAT DE PROPIL HPLC-DAD
BHA HPLC-DAD
BHT HPLC-DAD
MEÀ CG-MS
BENZÈ CG-MS
MONOXID DE CARBONI CG-MS
CLOR TOTAL Espectrofotometria
NITRITS Espectrofotometria
NITRATS Espectrofotometria
ESCOPOLAMINA HPLC-MS/MS
NICARBACIN HPLC-DAD
SULFAT AMÓNIC HPLC-DAD
CALIBRE Peu de rei
% DEFECTES Microscopia
TANINS Espectrofotometria
NITROSAMINES HPLC-MS/MS
GELATINITZACIÓ DEL MIDÓ Enzimàtic
CONDUCTIVITAT(10%) Conductimetra
CAROTENOIDES TOTALS Amperomètric
ÀCID ÚRIC HPLC-DAD
METIL PIRIMIFOS CG-MS
HIDRATS DE CARBONI Calcul
MATÈRIA ORGÁNICA Desecació / Calcinació
GRU ALCOHÓLIC Destil·lació
COMPOSTOS POLARS Cromatografia Columna
CLORUR DE COLINA CZE
NITROGEN NÍTRICO Mètode Kjeldahl
LASALOCID DE SODI HPLC-MS/MS
SEMDURAMICINA AMONI ALFA HPLC-MS/MS
MADURAMICINA AMONI ALFA HPLC-DAD
DECOQUINAT HPLC-DAD
STEVIOSIDE HPLC-DAD
REBAUDIOSIDE A HPLC-DAD
REBAUDIOSIDE C HPLC-DAD
ALCALOIDES Volumetria
INOSITOL HPLC-DAD
MENADIONA HPLC-DAD
INDOL HPLC-DAD
PIGMENTS CAROTENOIDES TOTALS NATURALS HPLC-DAD
CANTAXANTINA HPLC-DAD
SAPONINAS INEN 1 672
MELAMINA HPLC-DAD
XANTÓFILES HPLC-DAD
BETA CAROTENS HPLC-DAD
FOSFATS Espectrofotometria
DELTA K Espectrofotometria
K270 Espectrofotometria
K232 Espectrofotometria
COLAGE HPLC-DAD
METABISULFITS HPLC-DAD
RELACIÓ COLAGEN/PROTEÏNA Cálculo
GLUTAMAT SÓDIC HPLC-DAD
HIDROXIPROLINA HPLC-DAD
GRANS CARBONITZATS Gravimètric
OCRATOXINA ELISA
ÀCIDS GRASSOS TRANS CG-FID
ESTABILITAT RANCIMAT Rancimat
ÀCIDS GRASSOS SATURADOS CG-FID
ÀCIDS GRASSOS LLIURES CG-FID
ÀCIDS GRASSOS MONOSATURATS CG-FID
ÀCIDS GRASSOS POLISATURATS CG-FID

ALVEOGRAMA DE CHOPIN

DETERMINACIÓ TÉCNICA
28 MINUTS Alveograma de Chopin
REPÒS Alveograma de Chopin
DEG. % Alveograma de Chopin
LE Alveograma de Chopin
W Alveograma de Chopin
G Alveograma de Chopin