DETERMINACIÓ TÈCNICA
COLESTEROL CG-FID
CAMPESTEROL CG-FID
STIGMASTEROL CG-FID
B-SITOSTEROL CG-FID
δ -7- AVENASTEROL CG-FID
δ -5-AVENASTEROL CG-FID
δ -7-STIGMASTEROL CG-FID
δ -5-STIGMASTEROL CG-FID
 BRASSICASTEROL CG-FID