ASSESSORÍA I CONSULTORIA EN SISTEMES DE GESTIÓ
 Programes de Prerequisits
 Pla de formació
 Pla de neteja i desinfcció d’equips, insta·llacions i transport
 Pla de control de plagues
 Pla de control de proveïdors
 Pla de mantenimient d’equips i instal·lacions
 Pla d’ identificació i eliminació de residus
 Pla de control de l ‘aigua
 Pla de traçabilitat
 Pla de control de contaminació creuada
 Pla de control de homogeneïtat
 Bones pràctiques de fabricació/manipulació
 Disseny i implantació del Sistema APPCC

 

 Estudi de perills químics, microbiològics i físics
 UNE-EN ISO 22000
Sistemes de gestió de la inocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organtizació en la cadena alimentària
 ISO / TS 22002 (FSSC 22000)
Programes previs sobre seguritat alimentària
 ISO / TS 22002-1 Fabricació de producos alimenticis
 IFS (International Food Standard)
 BRC Global Standard for Food Safety
 GLOBALGAP (Bones Pràctiques en el sector Primari)
 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat
 UNE-EN ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental
 Norma QS
 Assessoria en normativa i legislació
Eines per a la qualitat i millora contínua
 Etiquetat
 Aditius autoritzats

 

AUDITORIES
 Auditoria de Sistemes de Gestió
 Sistemes APPCC (Validació i/o verificació)
 UNE-EN ISO 22000
 ISO / TS 22002 (FSSC 22000)
 IFS (International Food Standard)
 BRC – Global Standard for Food Safety
 GLOBALGAP (ones Pràctiques en el sector Primari)
 UNE-EN ISO 9001
 UNE-EN ISO 14001
 Auditoria higiènic sanitària
 Auditoria a proveïdors de cadenes de distribució
 Auditoria de traçabilitat

 

CERTIFICATS
Certificats de qualitat i millora contínua
Certificats d’exportació a països tercers
Certificats de fertilitzants ecològics