DETERMINACIÓ TÈCNICA
NO BACTERIOLÒGIC ( Validació Neteja)
ATP – Bioluminiscència Luminòmetre
VISUAL (MACROSCÒPIC Y MICROSCÒPIC) Tècnic expert
DETECCIÓ PROTEÏNES Inmunocromatografia
BACTERIOLÒGIC(Validació Desinfecció)
MICROORGANISMES AEROBIS TOTALS Laminocultiu
ENTEROBACTERIES Laminocultiu
SALMONELLA spp Inmunofluorescència Automattizada  ELFA
SALMONELLA spp Cultiu en placa
LISTERIA MONOCYTOGENES Inmunofluorescència  Automatizada ELFA
HONGOS Y LEVADURAS Laminocultiu
E.COLI BETA GLUCURONIDASSA + Laminocultiu