DETERMINACIÓ TÈCNICA
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ D’ AU PCR
DETECCIÓ I  CUANTIFICACIÓ DE BÚFAL PCR
DETECCIÓ I CUANTIFICACIO  DE CABRA PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ D’ EQUÍ PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ D’ OVELLA PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE GALL D’INDI PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE PEIX PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE POLLASTRE PCR
DETECCIÓ  I QUANTIFICACIÓ DE PORC PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE  REMUGANT PCR
DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE VAQUÍ PCR