DETERMINACIÓ TÈCNICA
MICROORGANISMES AEROBIS TOTALS Cultiu en placa
FONGS I LLEVATS Cultiu en placa
ENTEROBACTERIES Cultiu en placa