El nostre equip instrumental ofereix un ampli ventall de determinacions analítiques que permeten detectar, qualsevol anomalia, en la composició nutricional i verificar el potencial nutritiu del producte i contaminacions creuades en el procés de producció.

Les anàlisis microbiològiques de manipuladors, ambients i superfícies són una eina útil que ens permet verificar els plans de neteja i desinfecció amb l’objectiu de reduir o eliminar la càrrega bacteriana.

La determinació dels paràmetres microbiològics, mitjançant tècniques acreditades per mètodes ràpids, ens permeten realitzar l’anàlisi de patògens alimentaris i indicadors de qualitat i dels processos de producció, seguint els requisits de la normativa legal vigent.