DETERMINACIÓ TÈCNICA
RECOMPTE DE COLONIES A 37ºC Cultiu en placa
RECOMPTE DE COLONIES A 22ºC Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (incloses les espores) Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM SULFITO-REDUCTORS Cultiu en placa
BACTERIES COLIFORMES Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ENTEROCOCS Cultiu en placa
PSEUDOMONA AERUGINOSA Cultiu en placa
HONGOS Y LEVADURAS Cultiu en placa
LEGIONELLA spp Cultiu en placa
LEGIONELLA PNEUMOPHILA PCR
LEGIONELLA PNEUMOPHILA qRT PCR
SALMONELLA spp Cultivo en placa