FORMULARI SOL·LICITUD D’ANÀLISI
GUIA PRESA DE MOSTRES

CONVET S.L. dóna servei als seus clients, a través d’un servei analític, d’acord amb les especificacions tècniques reglamentàries, dels productes alimentaris, per garantir la qualitat dels productes elaborats, transformats i comercialitzats, així com el control de qualitat dels proveïdors.

Només es pot garantir la seguretat alimentària a través de la responsabilitat compartida amb totes aquelles persones que tenen relació amb els aliments, des dels professionals fins als consumidors. S’han d’instaurar diferents procediments i mecanismes de control, al llarg de la cadena alimentària, per assegurar que els aliments que arriben al consumidor, siguin aptes per al seu consum, disminuint així, els riscos de contaminació, de manera que la població pugui beneficiar-se de uns aliments sans i de qualitat.

Els assajos analítics segueixen un acurat protocol i procés de mostreig, fruit d’una prèvia diagnosi de l’empresa i auditoria higienicosanitària, elaborada pel nostre equip tècnic.

Objectius:

  • Protegir la salut dels consumidors.
  • Garantir la qualitat del producte.
  • Controlar i complir les bones pràctiques en la manipulació d’aliments.
  • Prevenir possibles riscos.
  • Assegurar l’adequat compliment de la normativa legal vigent tant del valor nutricional com dels paràmetres microbiològics de l’aliment.
  • Mantenir la formació continuada de l’equip tècnic qualificat a l’empresa alimentària.