Ens complau comunicar-los que CONVET, S.L. amplia el seu abast d’acreditació amb els següents assajos i matrius sota l’Entitat Nacional d’Acreditació ENAC per la Norma UNE-EN ISO / IEC 17025, amb el número d’expedient 1026 / LE 1904:

Proteïna i / o nitrogen total per volumetria (mètode Kjeldahl)
Matriu: Aliments
Tècnica d’assaig: Gravimetria Mètode d’anàlisi: Procediment PNT / C01-000

Humitat per gravimetria
Matriu: Aliments (excepte lactis i productes lactis)
Tècnica d’assaig: Gravimetria
Mètode d’anàlisi: Procediment PNT / C01-0120

Aflatoxines B1, B2, G1 i G2
Matriu: Pinsos, matèries primeres i fruits secs
Tècnica d’assaig: ELISA
Mètode d’anàlisi: Procediment intern basat en kit comercial PNT / C05-030

Recompte en placa de Campylobacter spp.
Matriu: Productes carnis a base d’aus de corral i aliments llestos per al consum a força d’aus de carn de corral
Tècnica d’assaig: Cultiu en placa
Mètode d’anàlisi: Procediment intern PNT / C2-012-02

Per consultar la resta de l’annex tècnic al nostre apartat web d’acreditacions

CONVET, S.L farà servir el mètode sol·licitat pel client. En cas de no especificar el mètode, Convet triarà el més adequat en funció de el dia d’entrada de mostra o de la urgència de lliurament de resultats.

L’equip de CONVET, S.L. agraeix la confiança dipositada en els nostres serveis.