Ens complau comunicar-los que a l’abril del 2016, l’Entitat Nacional d’Acreditació ENAC ha concedit a CONVET, S.L. l’ampliació de l’abast de l’Acreditació per la Norma UNE-EN ISO / IEC 17025, amb el número de 1026 / LI 1904 en aliments i producció primària, per tant els assajos analítics i matrius sota l’empara de l’acreditació són les següents:

Cultiu en placa

  • Investigació de Salmonella spp en femta d’animals, calces, encenalls, fons, caixes, vísceres (tram intestinal), isards, esponges, aliments, pinsos i les seves matèries primeres.

Immunoconcentració i detecció per immunofluorescència automatitzada (ELFA)

  • Investigació de Salmonella spp en aliments, pinsos, excrements d’animals, calces, encenalls, fons, caixes, vísceres (tram intestinal), isards i esponges.
  • Investigació de Listeria monocytogenes en aliments, calces, encenalls, fons, caixes, isards i esponges.

NMP automatitzat

  • Recompte de Microorganismes Aerobis totals en aliments.
  • Recompte de Enterobacteris en aliments.
  • Recompte de Estafilococs Coagulasa Positiu en aliments.
  • Recompte d’Escherichia coli β-glucuronidasa Positiu en aliments.

Per consultar l’annex tècnic i l’oferta de serveis de Convet:

Acreditacions