Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, per a la realització de ASSAJOS de PRODUCTES AGROALIMENTARIS definits a l’annex tècnic:
Acreditació 1026/LE1904: IQNet
Annex tècnic: IQNet

Protocol GMP + B11 per al registre GMP + per a laboratoris:
Laboratori Autoritzat: GMP+

Certificació UNE-EN ISO 9001:2015 per a la realització d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques d’aigües, aliments i matèries primeres i el diagnòstic de patologies en animals mitjançant tècniques de serologia, bacteriologia i PCR.
Certificat: Aenor

Certificació Quality Management Systems en compliment dels estàndards:
ISO 9001:2015.
Nº de registre: ES-0968/2006.
Certificat: IQNet

Analyst Member of GAFTA, The Grain and Feed Trade Association
Certificat: Gafta

Govern d’Espanya. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Laboratori Autorizat Autocontrols.
Govern d’Espanya. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Laboratori autoritzat per realitzar analítiques de bovins per exportar a Turquia.
Laboratori Autoritzat: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
Laboratori Autoritzat: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
Laboratori Autoritzat (nº138): Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
Laboratori Acreditat (nº643): Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública.
Anàlisis microbiològiques, anàlisi fisico-químics.

Laboratori Autoritzat (R1-119-98): Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. Servei de Sanitat Animal.
Autocontrols Aujeszky: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. Servei de Sanitat Animal.
Laboratori Autoritzat: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Reconeixement per a la realització d’anàlisis d’autocontrol de porcí davant la malaltia Aujeszky i malaltia vesicular porcina.
Laboratori Autoritzat: Generalitat de Catalunya

Generalitat de Cataluña. Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Reconeixement per a la realització de plans de gestió de dejeccions ramaderes. Tècnics habilitats.

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. Reconeixement per a la realització d’atestacions sanitàries de les condicions dels productes d’alimentació animal destinats a l’exportacióVeterinari habilitat.

Autoritats de control de les comunitats autònomes per a realitzar les determinacions dels paràmetres indicats per la normativa de la unió econòmica euroasiàtica per als productes destinats a alimentació animal que s’importen al seu territori.
Laboratori Acceptat: Generalitat de Catalunya

Associació de Veterinaris Especialistes en Diagnòstic Veterinari. Membre de AVEDILA.

www.avedila.es

Agencia espanyola de Consum, Seguritat alimentaria i Nutrició. Membre de AECOSAN.

www.aecosan.es

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]